Vypracované maturitní otázky ke stažení
z českého jazyka | z angličtiny | z němčiny | z matematiky


« Předchozí 1 3 28 29
Řadit podle:
Položek na stránku:

Zemský povrch, mapa a kartografie - Maturitní otázky

Náhled: Kartografická zobrazení geografických map: • Kartografická zobrazení jsou početní a konstrukční metody, jejichž pomocí lze sestrojit zeměpisnou síť v rovině mapy • Podstatou KZ je zobrazit kulovou plochu globu...

Staženo: 143x  |  Zobrazit

1. a 2. fáze Národního obrození - Maturitní otázky

8. Česká literatura 1. a 2. fáze Národního obrození České země prošly stejně jako Evropa během druhé poloviny 18. a 19. století složitým procesem přeměny starých feudálně stavovských struktur v moderní občanskou společnost. Nedílnou součástí těchto proměn bylo národní hnutí, potažmo formování novod...

Staženo: 2459x  |  Zobrazit

1.Výrazné osobnosti současné české literatury - Maturitní otázky

1.Výrazné osobnosti současné české literatury JAN DRDA (1915-1970) -prozaik, dramatik a novinář, vypravěč -Příbramský rodák, nedokončil studium na vysoké škole na UK -Redaktorem i šéfredaktorem Lidových no...

Staženo: 137x  |  Zobrazit

17. STŘEDNÍ ASIE ? charakteristika fyz. a socioekonomická - Maturitní otázky

17. STŘEDNÍ ASIE ? charakteristika fyz. a socioekonomická středoasijské republiky SNS ? Kazachstán,Tádžikistán, Kyrgystán, Uzbekistán, Turkmenistán - probíhá zde linie kontaktu světově významných kultur ? křesťanské ruské, islámské i čínské povrch: - bezodtoké vnitrozemské pánve oddělují na J a ...

Staženo: 1599x  |  Zobrazit

19. JIŽNÍ ASIE (Indický subkontinent ? zaměření se na Indii) ? fyz. a socioekonomická charakteristika - Maturitní otázky

19. JIŽNÍ ASIE (Indický subkontinent ? zaměření se na Indii) ? fyz. a socioekonomická charakteristika - region tvoří tři extrémně zalidněné státy ? Indie, Pákistán a Bangladéš, dvě himalájské země ? Nepál a Bhútán a ostrovní stát Srí Lanka - indický subkontinent je pestrou mozaikou etnických sku...

Staženo: 1316x  |  Zobrazit

2. světová válka - přehled událostí - Maturitní otázky

2. světová válka - přehled událostí Dne 1. září začala přepadením Polska 2. světová válka. Velká Británie a Francie, které se zavázaly poskytnout Polsku vojenskou a materiální pomoc, vyhlásily 3. září Německu válku. Obě mocnosti však svůj slib nesplnily a ponechaly svého spojence napospas fašisti...

Staženo: 2994x  |  Zobrazit

2.Demokratický proud v české literatuře - Maturitní otázky

2.Demokratický proud v české literatuře - jednotící prvek – Lidové noviny,( inteligence, střední stav, nezávislé na politických stranách) - časopis Přítomnost – Ferdinand Peroutka - demokratická společ...

Staženo: 139x  |  Zobrazit

25 Maturitních otázek z ČJ - Maturitní otázky

Maturitní otázky z ČJ v *.rar

Staženo: 5423x  |  Zobrazit

Administrativní styl a jeho útvary - Maturitní otázky

Administrativní styl a jeho útvary = praktický odborný, jednací. = styl informativní a věcné komunikace při úředním styku. Je zaměřen na fakta a jejich sdělení, ovlivňuje a řídí činnost adresáta. Funkce : řídící (směrnice, nařízení, zákony) odborně sdělná (zpráva, sdělení, úřední dop...

Staženo: 2135x  |  Zobrazit

Afrika - Maturitní otázky

Afrika Přírodní podmínky Afrika je nejteplejší a s rozlohou 30,3 mil km2 třetí největší kontinent. Rozkládá se v horkém tropickém pásu i v subtropických zemských šířkách. Je jediným kontinentem, kterým prochází rovník a oba obratníky. Je typická malou vertikální i horizontální členitostí. Základ re...

Staženo: 1692x  |  Zobrazit

Afrika - Maturitní otázky

Afrika Poloha Afrika je s rozlohou 30,3 mil. km2 třetí největší kontinent. Rozkládá se po obou stranách rovníku a větší část území leží na východní polokouli. Ze západu je omývaná Atlantským oceánem, z východu Indickým oceánem. Na severu ji od Evropy odděluje Středozemní moře, na východě od Arabské...

Staženo: 5848x  |  Zobrazit

Afrika - charakteristika přírodních poměrů - Maturitní otázky

30 - Afrika - charakteristika přírodních poměrů Africký světadíl se rozkládá na západní i východní polokouli a po obou stranách rovníku. Na jižní polokouli se nalézá plná třetina afrického kontinentu. Afrika je se svými 30319000 km2 druhým největším kontinentem, jemuž náleží více než pětina pevniny...

Staženo: 1537x  |  Zobrazit

Afrika - Charakteristika socioekonomických poměrů - Maturitní otázky

31 - Afrika - Charakteristika socioekonomických poměrů Poloha ? mezi Atlantickým a Indickým oceánem , Středozemním a Rudým mořem ? na všech polokoulích mysy: S - Bílý mys, J - Střelkový mys, Z - Zelený mys a V - mys Guardafui Rozloha a počet obyvatel ? 30 329 592 km2 ? 758 000 000 obyvatel (1...

Staženo: 1537x  |  Zobrazit

Alkoholismus a kuřáctví - Maturitní otázky

GYMNÁZIUM                 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY VE SPOLEČNOSTI Seminární práce ze základů společenských věd                     &...

Staženo: 440x  |  Zobrazit

Alkoholy a fenoly - obsáhlé - Maturitní otázky

Hydroxyderiváty alkoholy fenoly Nestálá uspořádání - enol formy - monotopické vícesytné Vazba O-H - rozdíl elektronegativit 1,4 - jedna z nejpolárnějších vazeb v organických sloučeninách - elektrostatické přitahování molekul - vodíkové můstky - vznikají shluky m...

Staženo: 1372x  |  Zobrazit

ALPSKÉ ZEMĚ (Rakousko, Švýcarsko) ? charakteristika fyz. a socioekonomická - Maturitní otázky

10. ALPSKÉ ZEMĚ (Rakousko, Švýcarsko) ? charakteristika fyz. a socioekonomická RAKOUSKO ŠVÝCARSKO spolková republika spolková republika rozloha: 83.858 km2 ...

Staženo: 1577x  |  Zobrazit

American and british education - Maturitní otázky

l8. MATURITNÍ OTÁZKA Z ANJ ? AMERICAN AND BRITISH EDUCATION I like to start with education in Britain. In Great Britain is education compulsory from 5 to16 years. We can divided 3 kind of education, there are : 1.state schools 2. private schools, which are also called indepe...

Staženo: 2744x  |  Zobrazit

American literature - Maturitní otázky

American literature Until the end of the 18 th century, American literature was little else than a branch of English literature, and produced few works of outstanding merit. Washington Irving may be considered as the real founder of American literature. The literature written during the perio...

Staženo: 3782x  |  Zobrazit

American literature between World Wars - Maturitní otázky

American literature between World Wars   After the World War I. a group of known as the ?Lost generation? entered literature. They were writers who were influenced by the war; some of they were on the service in the Army like Hemingway or Dos Passos. Their experience resulted in ...

Staženo: 2038x  |  Zobrazit

Analytická chemie - Maturitní otázky

Analytická chemie Zahrnuje metody chemické analýzy a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Dokazujeme a stanovujeme. Využiti má v toxikologii, soudním lékařství, biochemii, vyhledávání drog atd. Metody, které ACH používá: a) fyzikální: (filtrace, destilace, krystalizace, sedimentace, gravimetrie...

Staženo: 7324x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 28 29
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Maturitní otázky - komplet - Maturitní otázky

Maturitní otázky z němčiny - komplet

Staženo: 29953x  |  Zobrazit

Maturita z AJ v kostce - Maturitní otázky

  England is highly industrialized and the earliest developments of modern industry took place there. Many of important inventions, such as invention of the steam engine by James Watt, were made by Englishmen.   Britain\'s main industry was coal mining. Glasgow and New...

Staženo: 20407x  |  Zobrazit

Maturita z matematiky v kostce - Maturitní otázky

Kompletní výborně zpracovaný přehled maturitních otázek z matematiky a jejich rozbor.

Staženo: 13818x  |  Zobrazit

Romantismus - Maturitní otázky

Romantismus 1. polovina 19. století (jméno od románu ? moderní slohový útvar, v němž obraznost a citovost převládly nad rozvážnou rozumovostí) důvody vzniku: padl feudalismus po osvícenství a Velké francouzské revoluci se začal zlidšťovat svět převládají přirozené vztahy mezi lidmi vznik kapitali...

Staženo: 13231x  |  Zobrazit

Maturita z AJ v kostce 2 - Maturitní otázky

Maturitní otázky Poznámka webmastera: Tyto maturitní otázky obsahují spoustu gramatických chyb. Většinu překlepů jsem pomocí Wordu odstranil. Spíše než přesná předloha k maturitě, by měla tato práce sloužit jako inspirace k tomu, co vůbec před tou komisí říct...:-) Obsah American literature betw...

Staženo: 10579x  |  Zobrazit

Antická literatura - Maturitní otázky

Antická literatura Řecká literatura První významnou evropskou literaturou byla literatura antického Řecka. Nejstarším vývojovým obdobím řecké literatury je archaické období (8. - 6. století př. n. l.). To je charakterizováno rozvojem eposu a lyrického básnictví. Dobře známé jsou dva hrdinské ep...

Staženo: 9111x  |  Zobrazit

Sports and games - Maturitní otázky

19 - Sports and games Sport and games are very important for active relaxation and are also important for our physical and mental health. The main difference between sport and game is that game is the ?collective? and the sport is more individual - it means football or basketball are games and e.g...

Staženo: 8463x  |  Zobrazit

Polární oblasti - Maturitní otázky

32 - POLÁRNÍ OBLASTI Arktida a Antarktida jsou nejstudenější oblasti na světě. Arktida je území ohraničené severním polárním kruhem, myšlenou čarou kolem severního pólu. Uprostřed se nachází Severní ledový oceán, většinou zamrzlý. Na okraji je pás tundry. Antarktida je kontinent u jižního pólu. Pat...

Staženo: 8196x  |  Zobrazit

Analytická chemie - Maturitní otázky

Analytická chemie Zahrnuje metody chemické analýzy a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Dokazujeme a stanovujeme. Využiti má v toxikologii, soudním lékařství, biochemii, vyhledávání drog atd. Metody, které ACH používá: a) fyzikální: (filtrace, destilace, krystalizace, sedimentace, gravimetrie...

Staženo: 7324x  |  Zobrazit

Středověká literatura - Maturitní otázky

Středověká literatura 1. Evropa - křesťanství - po pádu Římské říše došlo k rozštěpení křesťanského světa na oblast východní byzantskou (vliv pozdní řecké vzdělanosti) a západní (vliv latinské vzdělanosti) - podíl na vzniku feudalismu - oslabení vazeb na kulturní dědictví antiky ? antická li...

Staženo: 6809x  |  Zobrazit
 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky